Privacyverklaring

Restaurant Van Sprang Restaurant Van Sprang,

gevestigd aan Putterweg 2 3851 GD Ermelo

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.restaurantvansprang.nl

Putterweg 2 

3851 GD Ermelo

0341-554311

Wilco Brouwer is de Functionaris Gegevensbescherming van Restaurant Van Sprang Hij/zij is te bereiken via info@restaurantvansprang.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken: Restaurant Van Sprang verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 -Voor- en achternaam 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- IP-adres 

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website 

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) 

-Lijst met contactgegevens van de klant via een app 

-Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@restaurantvansprang.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Restaurant Van Sprang verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 -U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

-U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

-Restaurant Van Sprang analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Restaurant Van Sprang neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Restaurant Van Sprang) tussen zit. Restaurant Van Sprang gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Restaurant Van Sprang bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

(Categorie)

 

 

Persoonsgegevens

> 1 jaar

> Persoonlijk contact mogelijk te maken

Personalia

> 1 jaar

> Persoonlijk contact mogelijk te maken

Adres

> 1 jaar

> Persoonlijk contact mogelijk te maken

Surfgedrag

> 1 jaar

> Om advertenties kunnen aanbieden

Delen van persoonsgegevens met derden: 

Restaurant Van Sprang verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Restaurant Van Sprang blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: 

Restaurant Van Sprang gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Restaurant Van Sprang gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: 

Bijvoorbeeld: 

Cookie: Googly Analytics 

Naam: _utma 

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet 

Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Restaurant Van Sprang en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@restaurantvansprang.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Restaurant Van Sprang wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Restaurant Van Sprang neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@restaurantvansprang.nl

Reserveren

Online reserveren kan voor maximaal 6 personen en tot 18.00 uur voor dezelfde avond. Na 18.00 uur of bij meer dan 6 personen verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met 0341-554311.

Als een dag of tijdstip niet meer zichtbaar is in de scroll-lijst, betekent dit dat deze niet meer beschikbaar is.

Uiteraard kunt u altijd telefonisch contact opnemen voor eventuele laatste plaatsen!

×

Uw browser wordt niet meer ondersteund

Helaas ondersteunen wij Internet Explorer 8 of lager niet meer.
Onze websites maken gebruik van nieuwe technieken en wij kunnen u daarom geen goede website laten zien.
Klik hieronder om een nieuwe browser te downloaden. een moderne browser downloaden